Verlengen samenwerking aanpak Laaggeletterdheid in de regio NHN

De 18 gemeenten die participeren in de Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord hebben de samenwerking voor de aanpak van Laaggeletterdheid voor onbepaalde tijd verlengd. De regionale aanpak Laaggeletterdheid richt zich op inwoners van 18 jaar en ouder die hun Nederlands willen verbeteren. Doordat zij beter leren lezen, schrijven, rekenen en met een pc leren omgaan kunnen zij zelfstandiger meedoen in de samenleving. Gemeenten hebben de wettelijke taak om inwoners te ondersteunen als zij moeite hebben met de Nederlandse taal.

Laaggeletterdheid in Nederland
Maar liefst 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, en/of rekenen. In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders.  Daarvan is tweederde van Nederlandse afkomst. Wethouder Konijn-Vermaas: “Wanneer inwoners onvoldoende taalvaardig zijn is het voor hen moeilijk om te participeren in de samenleving. Doordat zij informatie niet goed begrijpen is de kans groot dat zij afhankelijk raken van anderen. Door deze inwoners onderwijs aan te bieden, worden zij zelfredzamer. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt maar ook hun ontwikkeling op het sociale vlak. Want iedereen moet mee kunnen doen in deze maatschappij.”

Samenwerking
Om inwoners goed taalonderwijs te bieden, werken gemeenten nauw samen het ROC Kop van Noord-Holland, taalhuizen en vrijwilligersorganisaties. De Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord faciliteert de onderwijstrajecten met leerkrachten, vrijwilligers en digitale leermiddelen. Het lesaanbod bestaat uit samenspraak, conversatieles, taalmaatjes, taal voor thuis, een leeskring voor beginners en digitale lessen. Maar ook themagerichte bijeenkomsten, bijvoorbeeld gericht op gezondheid of werk.

Aanmelden
De lessen bij het ROC zijn gratis. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Mensen kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij:

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

De deelnemende gemeenten van de Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord zijn, Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en Uitgeest.

 Samenwerking Laaggeletterheid

(foto door Jan Jong)

 hosting door MijnDomein