Jaarplan en Bestuurlijke kalender 2018 van Regio Alkmaar vastgesteld in 7 colleges!

Jaarplan 2018 

In december 2017 heeft Regio Alkmaar de route voor 2018 uitgestippeld: welke projecten zijn afgerond, worden voortgezet of worden komend jaar opgepakt?

In het Jaarplan 2018 wordt beschreven waar we het komende jaar op hoofdlijnen aandacht aan gaan besteden binnen de blokken Ruimte en Sociaal. Ook kunt u lezen welke inhoudelijke successen er zijn bereikt met de samenwerking in 2017. Zo zijn daar het regionaal actieprogramma wonen, het regionaal omgevingsbeeld, de social impactrooms, de doorontwikkeling van de Jeugd- en Gezinscoaches en nog veel meer. De Bestuurlijke kalender gaat in meer detail in op de activiteiten in 2018.

Deze stukken zijn vastgesteld door de colleges en worden ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden. De raden hebben in 2014 het ambitiedocument Regiobeeld 2025 vastgesteld. Aan deze ambitie wordt gewerkt door het opstellen en evalueren van jaarplannen. De Bestuurlijke kalender is het sturingsinstrument dat gaandeweg het jaar door de portefeuillehouders wordt geactualiseerd en bijgesteld. Ook vindt u hierin een indicatie van de onderwerpen die op de regionale raadsinformatieavonden behandeld worden.

 

 

 

 

 hosting door MijnDomein