Wonen

Het PORA Wonen gaat over de afstemming van Wonen in de regio. De Woonvisie en Huisvestingsverordening zijn 2 belangrijke instrumenten van het PORA. Ook het opstellen van het Regionale Actie Programma (RAP) waarin de woningbehoefte is opgenomenen en het regionaal Faseren en Doseren van woningbouwplannen zijn acties vanuit het PORA. Er wordt in dit PORA samengewerkt met woningcorporaties en woonconsumenten.

 

Regiocoordinator Wonen:

Lutine de Boer, lboer@alkmaar.nl

 hosting door MijnDomein