Route naar de Focusagenda

U vindt hier de zes documenten ter voorbereiding op 4 juli. Te weten:

- Regiobeeld 2025

- Regionaal omgevingsbeeld ‘Diversiteit als troef’ (inclusief wateragenda)

- Jaarplan en bestuurlijke kalender 2018

- Regionale economische visie

- Regionale toeristische visie

- Ambitiedocument Noord-Holland Noord

 

 hosting door MijnDomein