Topoverleg Noord-Holland Noord met minister Ollongren

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil graag samenwerken met Noord-Holland Noord om aan de grote woningbouwbehoefte in de regio het hoofd te bieden. Dat gaf zij aan tijdens het digitale overleg dat zij afgelopen donderdag 2 december had met bestuurders uit de drie regio’s Alkmaar, Westfriesland en De Kop van Noord-Holland en de provincie. Gedeputeerde Loggen van de provincie Noord-Holland vertelde de minister dat hij graag meters wil maken om de woningbouw in Noord-Holland Noord te versnellen.

Wethouder Dijkman van de gemeente Alkmaar, voorzitter van het bestuurlijk overleg Wonen in Noord-Holland Noord, schetste de krachtige uitgangspositie van Noord-Holland Noord: “Het is fijn wonen en werken op korte afstand van de Metropoolregio Amsterdam en Schiphol. Noord-Holland Noord heeft de ambitie om het 15e Versnellingsgebied van Nederland te worden.  De regio is de laatste jaren zeer populair bij de woonconsument. De kansen die Noord-Holland Noord biedt op het gebied van wonen en bereikbaarheid, hebben de drie regio’s in 2020 samen opgeschreven in de regionale Woondeal. Die hebben zij aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook de provincie heeft de Woondeal getekend.”

Pieter Dijkman, voorzitter van het bestuurlijk overleg Wonen van Noord-Holland Noord en wethouder van Alkmaar.

Noord-Holland Noord wil graag bijdragen aan de aanpak van de grote woningbouwopgave en inzetten op goed bereikbaar wonen. De regio wil bestaande infrastructuur benutten, waardoor de investering beperkt blijft.

Het ministerie van BZK, de provincie en de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord brengen de komende maanden met vereende krachten de complexe opgaven voor wonen en bereikbaarheid voor de hele regio in beeld. Het plan is om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een concept-samenwerkingsagenda gereed te hebben.