Goed strategisch overleg colleges Regio Alkmaar bij HVC

Afgelopen woensdag 2 november vond de strategische bijeenkomst voor alle colleges van Regio Alkmaar plaats bij de HVC. De zes colleges vormen het ‘Algemeen Bestuur’ (AB) van Regio Alkmaar, de zes samenwerkende gemeenten. Dit overleg, dat tweemaal per jaar plaatsvindt,  bood de (nieuwe) wethouders tevens de gelegenheid (verder) kennis te maken met elkaar. 

Om sturing te kunnen geven aan de gewenste versterking van de strategische samenwerking, is een goede samenwerkingsstructuur nodig. Regio Alkmaar verbindt de bestuurders op de inhoud en de Focusagenda is de basis voor de overlegstructuur. Tenminste tweemaal per jaar organiseert Regio Alkmaar een strategische bijeenkomst voor alle betrokken colleges. De zes colleges vormen het ‘Algemeen Bestuur’ (AB) van de netwerkorganisatie.

HVC is meer dan vuilverbranding
Ditmaal vormde de HVC de locatie voor het overleg. Dion van Steensel, algemeen directeur van HVC, gaf een presentatie en vertelde boeiend over de geschiedenis van HVC en de richting waarin HVC zich ontwikkelt. HVC houdt zich bezig met veel meer dan afvalverbranding alleen, zoals warmteontwikkeling en -levering, windenergie, zonne-energie, levering van duurzame energie, energieproductie uit biomassa, energieproductie uit restafval en slibverwerking. 

Aandeelhouders
Veel gemeenten en waterschappen zijn aandeelhouder van HVC en kunnen invloed uitoefenen op het beleid. HVC ondersteunt de aandeelhouders bij de transitie ‘aardgasvrij’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Zo worden stappen gezet naar minder CO2-uitstoot. Het uitbreiden van het warmtenet in Alkmaar en verder in de provincie kwam uitgebreid aan bod. HVC heeft op dit gebied veel ervaring en kennis opgebouwd gedurende de laatste jaren. Voor de bestuurders van onze regio een interessante ontwikkeling in relatie tot o.a. woningbouw en energievoorziening van nu nog vooral nieuwe wijken.