Meer tijd voor aanvragen 'ventilatie-subsidie' scholen

In de media is te lezen geweest dat het binnenklimaat van scholen te wensen overlaat. Ook onze regio gemeenten moeten flink investeren in hun schoolgebouwen. Het Rijk stelt daarvoor subsidie beschikbaar met de regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). De sluitingsdatum van de huidige (tweede) aanvraagronde is verplaatst van 31 januari 2022 naar 30 april 2022.