Focusoverleggen 7 juli 2021

09.00 - 10.00 uur | Wonen
10.00 - 11.00 uur | Duurzame Bereikbaarheid
11.00 - 12.00 uur | Energie-innovatie
12.00 - 13.00 uur | Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie-innovatie

De overleggen vinden digitaal plaats.